Рубрика: Решения 2022

19 сессия от 29.03.2022

19-104 Приложения к 19-104 от 29.03.2022 19-105 19-106 Доклад к решению 19-107 от 29.03.2022 (акт.ред. от 18.06.2024) 19-107 19-107 от 29.03.2022 (акт.ред. от 27.09.2022) 19-108 №41-240 (акт.ред. от 29.03.2022) 19-109 Доклад Главы 19-110 19-111 19-112 19-112 от 29.03.2022 (акт. ред. от 27.09.2022) 19-113 19-114 перечень